Tuvojas Lieldienas!

Pavasaris klāt, un vieni no pirmajiem tā vēstnešiem ir putni.
Skolas bibliotēkā iekārtota izstāde par putniem, to dzīvi un sugu daudzveidību.
Izstādē apkopoti bibliotēkas krājumā esošie iespieddarbi latviešu un poļu valodā – enciklopēdijas, populārzinātniskā un bērnu literatūra, fotoalbumi un periodiskie izdevumi par Latvijā, Polijā un citur pasaulē sastopamajiem putniem, kas mīt laukos, parkos, dārzos, mežos, ūdenī, tuksnesī u.c.
Izstāde būs apskatāma visu aprīli, interesenti laipni aicināti!