Skolas Vecāku kopsapulce

Sveicināti cien. Vecāki,

Skolas administrācija vēlētos aicināt Jūs piedalīties skolas vecāku sapulcē, kas notiks 8.09. skolas lielajā zālē:

  • 1-6.klašu vecākiem 18:00-19:00
  • 7-12.klašu vecākiem 19:00-20:00

Darba kārtība:

  • iepazīstināt jauno skolēnu vecākus un atgādināt visiem par skolas nolikumu, iekšējās kārtības, vērtēšanas  un citu skolu dokumentāciju
  • pastāstīt par paveikto iepriekšējos mācību gados
  • pastāstīt ar skolas vīziju un prioritātēm nākamajiem 3 gadiem
  • uzklausīt skolēnu vecākus ieteikumus un priekšlikumus
  • laiks neformālām sarunām un jautājumiem ar skolas administrāciju, atbalsta personālu un priekšmeta skolotājiem

Aicinām visus uz sadarbību un gaidām skolā.

AC, skolas administrācija