Polijas NATO karavīru kaujas grupas apmeklējums mūsu skolā

Šī gada 20. septembrī mūsu poļu skolu apmeklēja 45 karavīri no NATO kontingenta, kuri izvietoti Polijas teritorijā un kuri pārsvarā atbraukuši no ASV. Šī rūpīgi plānotā vizīte notika Poļu Nacionālā projekta “Forrunner-Pasludinātājs” ietvaros, kas tiek realizēts jau 5 gadus. Šī fonda pārstāvji, kā parasti, pavadīja karavīru grupu.

Šogad projekta ietvaros karavīri apmeklēja Latviju, lai satiktos ar saviem kolēģiem no NATO karavīru kaujas grupas Ādažos, kā arī ar poļu kopienas Latvijā pārstāvjiem Daugavpilī un Rīgā. Svarīga projekta sastāvdaļa biji arī karavīru kapsētu apmeklējumi, kas saistīti ar poļu-latviešu ieroču brālību Latvijas neatkarības kara laikā. Projekta “Forrunner” mērķis ir Polijas vēstures un kulturālā mantojuma veidošana NATO karavīru starpā Polijā.

Par projekta “Latvija 2022” koordināciju un realizāciju atbildīgais bija mūsu skolas poļu vēstures un ģeogrāfijas skolotājs Henriks Antonijs Vitkovskis, kurš aktīvi piedalījies dažādos zinātniski kulturālos projektos, kas saistīti ar mūsu DIVU TĒVIJU vēsturi.

Mācību vēsturiskā projekta ietvaros NATO karavīri kopā ar poļu fonda pārstāvjiem satikās ar 3 mūsu skolas skolotājiem skolas aulā, kuri piedalījušies miera cīņās par Latvijas neatkarības atjaunošanu Latvijas Atmodas laikā. Viņi gribēja uzklausīt viņu liecības par piedalīšanos Baltijas ceļā. Par savu pieredzi runāja divas mūsu skolas direktora vietnieces: Irēna Strautmale un Edīte Dmochovska-Grava, kā arī Poļu savienības Latvijā pārstāvis mūsu skolā – latviešu valodas skolotāja Andžella Liepa.

Uz tikšanos bija arī aicināti mūsu jauniešu pārstāvji, kuri ir aktīvi skolas pašvaldības struktūrās un skautu kustībā. Viņi atbildēja uz Poļu Nacionālā Fonda prezidenta vietnieka Cezarija Jurkeviča jautājumu angļu un poļu valodā: Vai i ir izdevīgi būt polim Latvijā? Viņu atbilde uz šo jautājumu bija viennozīmīgi pozitīva.

Tikšanās gaitā un noslēgumā poļu fonda fotogrāfi iemūžināja mūsu īpašos viesus fotogrāfijās un ierakstīja piemiņas vārdus mūsu skolas Zelta Grāmatā, kas atrodas skolas muzejā.

Żołnierze kontyngentu NATO w Polsce złożyli wizytę w naszej szkole

20 września tego roku odwiedziła naszą polską szkołe 45-osobowa grupa żołnierzy z grupy batalionowej wojsk NATO stacjonującego na terenie Polski, w zdecydowanej większości pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Ta szczegółowo zaplanowana wizyta była częścią realizowanego już od 5 lat projektu Polskiej Fundacji Narodowej “Forrunner-Zwiastun”, której przedstawiciele jak zwykle towarzyszyli dbającym o nasze bezpieczeństwo żołnierzom.

W tym roku w jego ramach odwiedzili oni Łotwę, aby spotkać się ze swoimi towarzyszami broni z grupy bojowej stacjonującej w Adażi oraz z przedstawicielami łotewskiej Polonii w Daugavpils i w Rydze. Celem tego projektu jest przede wszystkim budowanie pozytywnej świadomości na temat Polski, jej historii i kulturowego dziedzictwa wśród zmieniających się żołnierzy i oficerów kolejnych kontyngentów. Za koordynację realizacji łotewskiej części projektu odpowiadał nauczyciel naszej szkoły Henryk Antoni Witkowski zaangażowany w polsko-łotewskie projekty naukowo-kulturalne.

W ramach tego edukacyjno-historycznego przedsięwzięcia żołnierze NATO spotkali się w szkolnej auli z trójką nauczycieli naszej szkoły, którzy byli zaangażowani w pokojową walkę o odnowienie niepodległości Łotwy w okresie “Atmody”, aby wysłuchać ich świadectwa m.in. na temat udziału w bałtyckim łańcuchu. O swoim doświadczeniu tamtych dni opowiadały dwie panie wicedyrektor p. Irena Strautnale i p. Edyta Dmochowska-Grava oraz p. Andżella Liepa jako prezes szkolnego oddziału Związku Polaków na Łotwie. Na spotkanie zostali zaproszeni równiez przedstawiciele naszej młodzieży zaangażowani w prace szkolnego samorządu i harcerstwa, którzy w języku angielskim odpowiadali na niezwykle aktualne pytanie wiceprezesa Polskiej Fundacji Narodowej p. Cezarego Jurkiewicza: Czy warto dzisiaj być Polakiem na Łotwie? Odpowiedż naszej młodzieży na to pytanie była zdecydowanie twierdząca.

Na zakończenie spotkania fotografowie Fundacji wykonali kilka pamiątkowych zdjęć z naszymi niezwykłymi gośćmi, którzy zostawili swoje autografy i pełne serdeczności zyczenia w Złotej Księdze znajdującej się w szkolnym muzeum.