Streiks ir atcelts

Cien. Vecāki

Ņemot vērā, ka IZM un LIZDA ir vienojusies par pedagogu atalgojuma palielinājuma un slodzes jautājumiem, LIZDA plānotais beztermiņa pedagogu streiks ir atcelts.

No 19.09.2022. mācības skolās notiek ierastajā režīmā pēc mācību priekšmetu un stundu saraksta.

Pateicoties mūsu saimniecības vadītājas pūlēm un ēdinātaja operatīvai reakcijai – ēdināšana notks jau no pirmdienas.

Paldies visiem vecākiem par atbalstu un skolotājiem par soladeritāti!

AC, skolas administrācija