Jauniešu izaugsmes cikls “Labākā zīle – manā rokā!””

NOSLĒGUMA ZIŅOJUMS
Jauniešu izaugsmes cikls “Labākā zīle – manā rokā!””
Rīga: Jēkabpils – jauniešu līdziesaistes piemēri

2022. gadā pirmo reizi tika īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam konkurss “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”, kas tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Ikviens nodokļu maksātājs tādējādi ir līdzfinansējis vērtīgu un īpaši jauniešiem nozīmīgu valsts politikas sadaļu: rūpēties, lai tie jaunieši, kuru rīcībā nav pietiekami resursi (visdažādākajā šī vārda nozīmē), tiek atbalstīti viņiem vispiemērotākajā veidā, lai stimulētu tos pilnveidoties, kļūt par spēcīgām personībām Latvijas valstī.

Projektu īpašā mērķa auditorija bija šāda:

 • jaunieši ar fizisku vai garīgu invaliditāti;
 • jaunieši, kuriem ir mācīšanās grūtības;
 • jaunieši, kuriem ir ekonomiskie šķēršļi (zems dzīves līmenis, maznodrošinātie, bezpajumtnieki, ilgstošie bezdarbnieki,
  parādnieki);
 • jaunieši ar kultūru atšķirībām (imigranti, bēgļi, etniskās minoritātes, jaunieši ar grūtībām kultūrā un valodas apgūšanā);
 • jaunieši ar veselības problēmām (kuriem ir hroniskās saslimšanas, smagas saslimšanas vai psihiatriski traucējumi);
 • jaunieši, kuriem ir sociālie šķēršļi (kas saskaras ar vecuma, dzimuma, etniskās piederības, seksuālās orientācijas,
 • invaliditātes saistītu diskrimināciju, kam ir anti-sociāla vai riskanta uzvedība, vientuļie vecāki, bāreņi, bijušie ieslodzītie,
  vielu un procesu atkarīgie);
 • jaunieši, kuriem ir ģeogrāfiskie šķēršļi (jaunieši no ļoti attāliem lauku reģioniem, jaunieši, kuriem ir ierobežotas
  pakalpojumu iespējas).

Pilna informācija PDF