Informācija par dalību streikā

Rīgas Poļu Itas Kozakēvičas vidusskolas (t.s. pirmsskolas) skolotāji un administrācija piedalīsies LIZDA organizētāja streikā no 24.04.2023. līdz 26.04.2023.

Mācības šajā laikā notiks pēc apstiprinātā nodarbbu saraksta E-klasē .

Interešu izglītības pulciņu, pagarinātās dienas grupas un fakultatīvu darbs uz streika laiku ir pārtraukts (nenotiks).

Administrācija