Letnia szkoła Akademii Młodzieżowej

W 2023 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kilku wyjazdach do Polski. Dwie grupy przebywały w dobrze nam już znanym Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym koło Lublina, doskonaląc swój język polski, integrując się z polskimi uczniami oraz pracując metodą projektu.
Pierwszy wyjazd odbywał się w dniach 25.08.2023-01.09.2023. Uczniowie pracowali metodą projektu doskonaląc umiejetność pracy w grupie oraz zarzadzania czasem, a przy tym przygotowując do zaprezentowania podczas finału interpretację wybranego utworu lierackiego. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili też Lublin, Warszawę (Powązki, Muzeum Narodowe) czy słynny Pacanów.

Wyjazd w ramach programu „Letnia szkoła Akademii Młodzieżowej – letnie obozy szkoleniowe doskonalące kompetencje językowe i obywatelskie młodzieży polskiego pochodzenia mieszkającej poza granicami kraju” realizowanego w ramach konkursu Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023 dofinansowanym ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego.

W dniach 13.11-17.11.2023 w ramach realizacji programu Rodzina Polonijna w Centrum Dobrego Wychowania przebywała kolejna grupa 20 uczniów w wieku 13 – 15 lat. Ich partnerami wymiany młodzieżowej byli uczniowie ze szkoły w Płouszowicach.

W programie uczniowie mieli m.in.: szkolenie z liderstwa, animacji i organizacji działania społecznego, warsztaty dotyczące kultury, historii i tradycji polskiej oraz szkolenie praktyczne z realizacji inicjatyw dotyczących języka i kultury polskiej. Program zakładał również wizytę w partnerskiej szkole a także wycieczki m.in. do Lublina (Muzeum Wsi Lubelskiej).

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn.: Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce – “Rodzina polonijna” w roku 2023 – II edycja”.

Jeszcze raz dziękujemy za możliwość uczestnictwa w obu projektach oraz za wzorową współpracę z Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu Leśnym.