Plansze edukacyjne, ksiązki i programy multimedialne dla naszej szkoły

W ramach wsparcia bieżącej działalności naszej szkoły otrzymaliśmy także środki na zakup edukacyjnych plansz i programów multimedialnych oraz książek. Dzięki tym funduszom nasi uczniowie zyskali dostęp do nowych lektur, podręczników oraz programów multimedialnych w języku polskim.

Dziękujemy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz lnstytutowi Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Zadanie dofinasowane ze środków lnstytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.