Mēs lepojamies par Oskaru!

6. februārī Mazajā Ģildē notika svinīgs pasākums “Rīgas skolēns 2023. Mēs lepojamies!”, kurā tika godināti Rīgas labākie skolēni. Tostarp arī mūsu Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas 11. klases skolnieks Oskars Grava, kurš saņēma Rīgas domes pateicības rakstu par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā un skolas tēla popularizēšanā.
Oskars labi mācās, kā arī vada skolēnu pašpārvaldi, īsteno dažādus projektus, organizē pasākumus, palīdz vadīt Rīgas 22.Poļu skautu un gaidu vienību, sporto.
Lepojamies!