XXIX deklamācijas konkurss “Kresy 2020”

XXIX deklamācijas  konkurss veltīts

Ādamam Mickevičam “Kresy 2020

NOTEIKUMI  visiem skolēniem ir nosūtīti elektroniski e-klasē.