10.klases uzņemšanas konkursa rezultāti

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola uzņemšanas komisija iesaka uzņemšanai 10. klasē šādus pretendentus.

Konkursu izturējušie skolēni 18. jūnijā 9.00-17.00 un 19. jūnijā 9.00-14.00 uzņemšanas komisijai iesniedz
– medicīnisko karti (026/u veidlapa)
– uzrāda pamatizglītības apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Nr.p.k. Skolēna apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma kods
1. 142-4163
2. 142-4161
3. 142-4176
4. 142-4189
5. 142-4186
6. 142-4171
7. 142-4175
8. 115-1897
9. 142-4170
10. 124-2605
11. 142-4185
12. 142-4166
13. 124-2669
14. 150- 5376
15. 142-4172
16. 142-4162
17. 142-4178
18. 142-4164
19. 142-4165