Marijas Konopņickas jubilejas izstāde bibliotēkā

Vienai no izcilākajām poļu rakstniecēm Marijai Konopņickai (Maria Konopnicka) (1842-1910) 23. maijā ir 180 gadu jubileja. M. Konopņicka bija dzejniece, prozaiķe, bērnu rakstniece, tulkotāja, žurnāliste, kritiķe, cīnītāja par sieviešu tiesībām un Polijas neatkarību. Patriotiskā dziesma “Zvērests” (“Rota”), kuras vārdu autore ir M. Konopņicka, savulaik bija viena no pretendentēm uz Polijas himnas statusu.

Atzīstot rakstnieces  daiļrades nozīmīgumu un patriotisko darbību, Polijas parlaments 2022. gadu ir pasludinājis par Marijas Konopņickas gadu.

Godinot ievērojamo rakstnieci 180. jubilejā, bibliotēkā izveidota viņas dzejas, prozas un bērnu grāmatu izstāde.

Visi laipni aicināti.